• Warunki korzystania ze strony internetowej PL (DSA)

Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
Sklep komputerowy Xlap24.pl
Computer Usługodawca

Sklep internetowy Sklep komputerowy Xlap24.pl, dostępny pod adresem https://www.xlap24.pl jest prowadzony przez:

XLAP24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Leśna 1, 64-100 Leszno, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000995702, NIP 6972389141, nr REGON 52332453900000, kapitał zakładowy 5000,00 zł; Numer rejestrowy BDO: 000578858

Envelope Open Text Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

  • poczta elektroniczna: sklep@xlap24.pl

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem:
65 307 307 6

Earth Europe Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:

  • polski,
  • angielski,
  • niemiecki.
Users Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Gears Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
Shield Halved Prywatność i dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://xlap24.pl/news/n/194/Polityka-prywatnosci-RODO-Cookies
File Contract Inne regulaminy i polityki
Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają również:
  • Regulamin sklepu - https://xlap24.pl/news/n/195/Regulamin
  • Regulamin newslettera - https://xlap24.pl/news/n/195/Regulamin

Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.

Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 14.03.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 10528948-472d-4f4b-9898-6342d572f68c.